Wśród wielu uzależnień, w które może zostać uwikłany ksiądz, zależność seksualna, mająca różne rodzaje i praktykowana na wiele sposobów, jest największym zagrożeniem dla duszy kapłana za życia, a zwłaszcza po jego śmierci.  

KSIĘŻA UZALEŻNIENI

Żyjemy w szczególnych czasach. Trwa walka z księżmi, mającymi skłonności pedofilskie. Ta sytuacja, rozgrywająca się na naszych oczach, nie jest właściwa, bo jej głównym celem jest ukaranie, a nie przebaczenie, wbrew Jezusowi.

KSIĘŻA PEDOFILE

Wśród księży są geje. I nie chodzi wcale o dane statystyczne, tylko o samo zjawisko. Księża geje niosą na co dzień krzyż. W wysiłku dźwigania  krzyża swojego gejostwa nigdy nie pozostają sami, bo nieustannie towarzyszy im Jezus Chrystus. 

KSIĘŻA GEJE

dOŁĄCZ!

JEŚLI KOCHASZ JEZUSA CHRYSTUSA I JESTEŚ MU WDZIĘCZNY ZA SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA, KTÓRY ON USTANOWIŁ W WIELKI CZWARTEK,

POMÓŻ KSIĘŻOM, KTÓRYCH ON UMIŁOWAŁ I WYBRAŁ, A KTÓRZY AKTUALNIE POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY!

WŁĄCZ SIĘ KAŻDEGO DNIA, W GODZINIE MIŁOSIERDZIA, DO WSPÓLNEJ MODLITWY, RATUJĄCEJ DUSZE KAPŁAŃSKIE OD WIECZNEGO POTĘPIENIA W PIEKLE!!!

 

Módl się codziennie o godzinie 15.00 słowami następującej intencji:

Panie Jezu Chryste! W godzinie Twojego skonania na krzyżu ofiaruję Tobie moją pokorną modlitwę za księży, popełniających świadomie i dobrowolnie śmiertelne grzechy przeciwko celibatowi i ślubowi czystości; za kapłanów, uporczywie trwających w tych ciężkich grzechach, które są zagrożeniem dla ich dusz.

Przez wzgląd na Twoją mękę; mocą Twego Najświętszego Ciała i Najdroższej Krwi; a także przez zasługi Twoich świętych Ran, daj im łaskę nawrócenia, i nie pozwól odejść do wieczności bez odpuszczenia w sakramencie Pokuty i Pojednania popełnionych przez nich w ciągu życia ziemskiego nieczystych grzechów.

Panie Jezu Chryste! Bądź ratunkiem dla tych grzeszących kapłanów, których sam wybrałeś do szafowania Twoich sakramentów świętych, i strzeż ich dusze od wiecznego potępienia w piekle!    

 

JEŚLI CZUJESZ W SWOIM SERCU POTRZEBĘ MODLITEWNEGO WSPARCIA KSIĘŻY, DUSZOM KTÓRYCH ZAGRAŻA WIECZNE POTĘPIENIE, DOŁĄCZ DO NAS:

TO TEŻ

GRZESZNIK

KSIĄDZ

TO TEŻ

MĘŻCZYZNA

KSIĄDZ

TO TEŻ

CZŁOWIEK

KSIĄDZ

Inicjatywa:

"Ratujmy dusze księży!"

ma charakter MODLITEWNY

Jej celem jest utworzenie WSPÓLNOTY OSÓB, które w trosce o dusze księży, uwikłanych w grzechy, popełniane przeciwko celibatowi lub ślubowi czystości,

KAŻDEGO DNIA

W GODZINIE MIŁOSIERDZIA

modlą się za grzeszących kapłanów, by po śmierci ich dusze zostały uratowane od wiecznego potępienia w piekle  

RATUJMY DUSZE KSIĘŻY!

03 października 2019
Każdego roku, dnia 04 października wspominamy w liturgii św. Franciszka z Asyżu. Był on pierwszym w historii  stygmatykiem. Rozważał mękę Chrystusa w sposób dosłowny, nosząc na swoim ciele rany Zbawiciela.
28 czerwca 2019
Dnia 28.06.2019 roku módlmy się w intencji kapłanów. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie księża są tak bardzo atakowani przez różne środowiska. Świeccy widzą bowiem w kapłanach jedynie zwykłych ludzi, którzy
Twój e-mail:
Zgłoszenie się do codziennej modlitwy o godzinie 15.00:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ZAPRASZAMY!!!

BĄDŹ Z NAMI NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH: