Modlitwa na trzeci dzień triduum:

Panie Jezu Chryste, w mojej modlitwie pokornie Ciebie proszę, abyś przez wzgląd na swoją Mękę i przez zasługi Twoich świętych Ran okazał miłosierdzie i przebaczył kapłanom, uzależnionym od różnego rodzaju praktyk seksualnych. 

Spraw, Jezu Chryste, aby mocą Twojego Najświętszego Ciała i Najdroższej Krwi, księża uzależnieni od różnego rodzaju praktyk seksualnych stali się godnymi otrzymać od Boga łaskę nawrócenia; aby zostali obdarzeni duchem odwagi do zerwania z grzechem; aby zapragnęli zejść z grzesznej drogi życiowej, którą świadomie i dobrowolnie obrali; aby zostali zachowani od nagłej i niespodziewanej śmierci w stanie grzechu ciężkiego, i aby ich dusze nie zostały po  śmierci osądzone na wieczne potępienie w piekle.  

Po odmówieniu tej modlitwy można dodać jeszcze inną, ulubioną przez siebie (Liturgia Godzin, Koronka, Różaniec, inna) lub ofiarować post w intencji kapłanów, którzy pozostają w grzechach.

 

27.06.2019 - trzeci dzień triduum

27 czerwca 2019

ZAPRASZAMY!!!

BĄDŹ Z NAMI NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

RATUJMY DUSZE KSIĘŻY!