Dnia 28.06.2019 roku módlmy się w intencji kapłanów. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie księża są tak bardzo atakowani przez różne środowiska. Świeccy widzą bowiem w kapłanach jedynie zwykłych ludzi, którzy "pracują" w Kościele, bo ta instytucja ich zatrudniła. Pomijają natomiast element duchowy, znaczenie powołania, którym kapłanów obdarowuje Bóg.

I to Bóg jest jedynym sędzią księży, których powołał do służby w swoim Kościele! On też ich osądzi za wszelkie grzechy i wykroczenia, które popełnili.

Współczesny świat żąda wręcz sądu nad księżmi, pomijając w ten sposób zjawisko świętości Kościoła i zapominając o tym, że walka z Bogiem zaczyna się najczęściej od walki z Kościołem, a walkę z Kościoła rozpoczynają prześladowania księży.

Tak było we Francji, Hiszpanii, Rosji...

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa -
Dniem modlitw o uświęcenie kapłanów

28 czerwca 2019

RATUJMY DUSZE KSIĘŻY!

ZAPRASZAMY!!!

BĄDŹ Z NAMI NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH: