Każdego roku, dnia 04 października wspominamy w liturgii św. Franciszka z Asyżu. Był on pierwszym w historii  stygmatykiem. Rozważał mękę Chrystusa w sposób dosłowny, nosząc na swoim ciele rany Zbawiciela.

Świętowanie wspomnienia rozpoczyna się wieczorem 03 października w ramach nabożeństwa „Transitus”, które ma celu upamiętnienie przejścia św. Franciszka z tego świata do nieba.   

Chociaż św. Biedaczyna z Asyżu nie był kapłanem, bo czuł się niegodny przyjęcia święceń prezbiteratu, jednakże swoją postawą i świadectwem życia Ewangelią na każdy dzień, stał się wzorem dla wszystkich księży.

Święty Franciszku z Asyżu, módl się za wszystkimi księżmi, by dbali o zbawienie swoich dusz za życia; by po śmierci jak najmniej dusz kapłańskich trafiło do piekła.

Wzór dla kapłanów

03 października 2019

ZAPRASZAMY!!!

BĄDŹ Z NAMI NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

RATUJMY DUSZE KSIĘŻY!